zondag 26 februari 2012

Torso serie - Tonny Cooyman


Na een paar schetsen van verschillende karakters is ze nu aan het handvormen geslagen.
De serie zal bestaan uit 8-10 klein torso's.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

After scketching Tonny have start making and turning her designs on paper into clay.
The serie will be 8-10 torso's of different figurative persons.
Sketches


Basic of torsoStart to give each there unique caracter.